Upravni odbor

CategoriesOrganizacija

Upravni odbor SSDMIS-FBiH

Marina Berberović – predsjednik Upravnog odbora
Admir Suljić – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Elvira Konjić – član iz Tuzlanskog kantona

Ahida Suljkanović Mahmutović – član iz Tuzlanskog kantona
Elvedin Habibija – član iz Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije
Boris Matić – član iz Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije
Izet Hoćko – član iz Kantona Sarajevo
Sanela Vesnić – član iz Kantona Sarajevo
Salko Pašović – član iz Kantona Sarajevo
Branislav Milić – član iz Županije posavske-posavskog kantona
Ivan Blažević – član iz Srednjebosanskog kantona/Kantona Srednja Bosna (
Ivica Jozić – član iz Hercegbosanske županije
Amir Rekić – član iz Unsko-sanskog kantona
Haris Hatibović – član iz Zeničko-dobojskog kantona
Elvis Cikotić – član iz Zeničko-dobo
Damir Baždarević – član iz Bosanskopodrinjskog kantona Goražde

Frano Musa – član iz Županije Zapadnohercegovačke

 

Mandat za period 2021. godina – 2025. godina

About the author

Komentariši