Upravni odbor

CategoriesOrganizacija

Upravni odbor SSDMIS-FBiH

Rifat Rijad Zaid – predsjednik Upravnog odbora
Admir Suljić – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Nermina Kravić – član iz Tuzlanskog kantona

Goran Krdžalić – član iz Tuzlanskog kantonaKristina Bevanda – član iz Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije
Marina Berberović – član iz Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije
Frano Musa – član iz Županije Zapadnohercegovačke
Izet Hoćko – član iz Kantona Sarajevo
Hasan Tanović – član iz Kantona Sarajevo
Branislav Milić – član iz Županije posavske-posavskog kantona
Ana Šimunović – član iz Srednjebosanskog kantona/Kantona Srednja Bosna
Ivica Jozić – član iz Hercegbosanske županije
Nedim Kurtagić – član iz Unsko-sanskog kantona
Haris Husremović – član iz Zeničko-dobojskog kantona
Elvis Cikotić – član iz Zeničko-dobojskog kantona
Fahrudin Balijagić – član iz Bosanskopodrinjskog kantona Goražde

About the author

Komentariši