Programski ciljevi

Programski ciljevi

Programski ciljevi Federalnog saveza Strukovnog sindikata

 

Osnovni programski ciljevi  Saveza Strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH:

 • zaštita i napredovanje esnafa doktora medicine i stomatologije,
 • osiguranje pretpostavki za slobodno sindikalno djelovanje,
 • ostvarivanje Ustavom Federacije BiH, zakonom o radu i drugim pozitivnim zakonskim propisima, utvrđeng položaja uposlenika doktora medicine i stomatologije.
 • obezbjeđivanju odgovarajućih uslova rada i uvođenju savremenih sredstava rada i tehnologije,
 • obezbjedjenje socijalne sigurnosti i razvijanje životnog standarda članova Strukovnog sindikata,
 • rješavanje statusnih pitanja doktora medicine i stomatologije u zdravstvu i drugim institucijama i način obračuna penzije.
 • utvrđivanju realne cijene rada za doktore medicine zaposlene u zdravstvu i drugim pravnim subjektima, vodeći računa i o usklađivanje primanja doktora medicine i stomatologije u odnosu na uposlenike u drugim javnim ustanovama, a na osnovu značaja za društvo, dužine školovanja, odgovornosti posla, uslova na rada (noćni rad, stresogenost, opterećenost, štetnosti samog radnog mjesta-zračenje, zarazni …).
 • poboljšanje i zaštita  prava doktora medicine i stomatologije  na radnom mjestu i u vezi sa zapošljavanjem.
 • učešće u procesu provođenja privatizacije u zdravstvu i transformacije zdravstva kao i učešće u donošenju razvojnih planova u zdravstvu.
 • razvoj partnerskih odnosa sa institucijama sistema uz obezbjeđivanje i očuvanje svoje nezavisnosti prema Vladi i svim ostalim državnim institucijama, vjerskim zajednicama, političkim strankama i drugim institucijama sistema,
 • utvrđivanje realne cijene rada i obezbjeđivanje ostvarivanja svih drugih prava za sve kategorije zaposlenih članova Strukovnog sindikata;
 • kolektivno pregovaranje, sklapanje i ostvarivanje kolektivnih ugovora;
 • iniciranje i učestvovanje u pripremi i predlaganju zakona i podzakonskih akata koji regulišu prava i obaveze doktora medicine i stomatologije zaposlenih u Federaciji BiH,
 • zalaganje za poboljšanje i jedinstveno demokratsko uređenje radnog i socijalnog prava,
 • usklađivanje interesa uposlenika doktora medicine i stomatologije u zdravstvu sa opštim društvenim interesima.
 • ostvarivanje saradnje sa ostalim Strukovnim sindikatima doktora medicine i stomatologije u zemlji i inozemstvu, uključujući povezivanje i udruživanje s njima, u skladu sa zakonom i aktima Skupštine Strukovnog sindikata,
 • saradnju sa ostalim sindikatima u Bosni i Hercegovini i u inozemstvu, uključujući i povezivanje i udruživanje s njima, u skladu sa zakonom,
 • obrazovanje i edukaciju članova sindikata, za realizaciju programskih ciljeva Strukovnog sindikata.
 • i druga pitanja od interesa i značaja za članstvo