Članice Saveza

CategoriesOrganizacija

 

Sindikat doktora medicine i stomatologije formiran je u svih 10 kantona/županija, te su sve kantonalne/županijske organizacije članice Saveza strukovnih sindikata doktora medicine  i stomatologije FBiH. 

 

Članice Saveza su:

  • Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
  • Samostalni strukovni sindikata doktora medicine i stomatologije Zeničko-dobojskok kantona.
  • Strukovni sindikat ljekara Unsko-Sanskog kantona.
  • Sindikata doktora medicine i stomatologije Sarajevskog kantona.
  • Neovisni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Županije posavske-posavskog kantona.
  • Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Srednjebosanski kanton/Kanton Srednja Bosna.
  • Sindikat liječnika Hercegbosanske županije.
  • Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
  • Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u HNK/HNŽ
  • Sindikat doktora medicine i stomatologije u Županiji Zapadnohercegovačkoj

 

About the author

Komentariši